Wallen in Retranchement

Op zoek naar restanten uit het verleden

Zeeuws-Vlaanderen kent vele interessante verhalen uit het verleden en de bewijzen daarvan zijn terug te vinden in menig stadje en dorpje, maar vooral ook in het landschap zelf.

Verdedigings- en vestingwerken

Zo kun je bijvoorbeeld op zoek naar de Staats-Spaanse Linies. Dit zijn restanten van militaire verdedigingswerken uit de Tachtigjarige Oorlog. Tijdens die oorlog werden delen van het land onder water gezet om de vijand op afstand te houden. De zee werd zo een belangrijke bondgenoot in de strijd tegen de Spanjaarden. Deze liniedijken doorkruisen het Zeeuws-Vlaamse landschap van west naar oost. In museum Het Bolwerk in IJzendijke kom je nog veel meer te weten over de strijd die Prins Maurits voerde tegen de Spanjaarden.

Wallen Retranchement 

In Retranchement vind je vestingwerken uit die tijd. Met haar stadswallen doet ze haar Franse naam nog steeds eer aan. De naam van dit dorpje betekent namelijk 'verschansing'. Nu vormen deze aarden wallen een prima verschansing voor bijzondere planten en dieren, zoals de boomkikker.

Aardenburg en Sluis

In en om de vestingsteden Aardenburg en Sluis vind je nog meer restanten uit het verleden. Op het Belfort van Sluis staat het houten beeldje 'Jantje van Sluis' uit 1421. Het verhaal gaat dat klokkenluider 'Jantje van Sluis' tijdens de Tachtigjarige oorlog Sluis heeft gered van de ondergang. Spaanse troepen wilden Sluis aanvallen bij het luiden van de klok. Echter, Jantje versliep zich, omdat hij op de kermis te diep in het glaasje gekeken had.

Smokkelroutes 

GrensIn vroeger tijden floreerde er een uitgebreide zwarte handel met de zuiderburen, de Vlamingen. Die smokkelroutes van weleer spreken nu tot de verbeelding. De routes voeren langs smalle sluipweggetjes aan weerszijden van de grens en lenen zich prima voor een kennismaking met het Zeeuws-Vlaamse en Vlaamse landschap.

Haaientanden 

Nog meer restanten uit het verleden zijn te vinden in het zand van ’t Zwin. Als je goed zoekt vind je fossiele haaientanden. Wil je meer te weten komen over dit natuurgebied en de bijzondere dieren en planten die er voorkomen, start dan je wandeling door het Zwin in het bezoekerscentrum bij Retranchement.

Verdronken polders

Een dijkdoorbraak in 1802 heeft de Verdronken Zwarte Polder gecreëerd. Een gebied waar sinds die tijd de zee haar gang kon gaan en waar nu een bijzonder getijdengebied is ontstaan. Zoet en zilt gaan hier hand in hand. Ook in natuurgebied het Zwin wisselen eb en vloed elkaar af. Alles draait hier om de  slufter, een geul die in open verbinding staat met de zee. Bij vloed verspreidt het water zich over de achterliggende slikken. Bij extreem hoogwater overstroomt het hele gebied, dus ook de schorren. Het Zwin is een walhalla voor vogels; hier zijn maar liefst 300 verschillende soorten gespot. In de zomer zet de 'Zwinneblomme', Vlaamse benaming voor lamsoor,  het hele gebied in een prachtige paarse gloed.