Ellewoutsdijk

Ellewoutsdijk (Ellesdiek) ligt aan de Westerschelde, in het uiterste zuiden van Zuid-Beveland. Ondanks de kleine gemeenschap is Ellewoutsdijk een actief dorp met veel activiteiten. Het dorpsgezicht heeft twee blikvangers, twee herenhuizen in een parkachtig landschap. Deze zijn gebouwd door de ambachtsheer van Ellewoutsdijk.

Het Kerkje van Ellesdiek is bekend tot ver buiten de dorpsgrenzen. De kerk kwam leeg te staan door het samenvoegen met de kerkgemeenschap met die van Driewegen. Sindsdien wordt het Kerkje gebruikt voor oecumenische diensten en dialect-activiteiten. Met name aan het laatste dankt het Kerkje van Ellesdiek zijn bekendheid.

Ellewoutsdijk heeft een kleine jachthaven, grenzend aan het buitendijkse natuurgebied het Zuidgors. De getijhaven valt bij eb droog.

Fort Ellewoutsdijk achter de zeedijk, is een verdedigingswerk uit 1839. Het moest de toegang tot de haven van Antwerpen over de Westerschelde garanderen. Het fort wordt tegenwoordig gebruikt voor onder meer tentoonstellingen en concerten. Fort Ellewoutsdijk is dagelijks gratis te bezoeken tussen 10.00 en 17.00 uur.