's-Heer Abtskerke

Het dorp ‘s-Heer Abtskerke (Schrabbekerke) ligt op Zuid-Beveland aan de rand van winkelstad Goes. De kleine kern ligt middenin een natuurgebied, De Poel. De plaats ‘s-Heer Abtskerke is ontstaan op een kreekrug en heette toen Versvliet. De abt van Middelburg liet er een kerk bouwen. Het dorp werd omgedoopt tot ‘s-Heer Abtskerke. De landbouw was de voornaamste inkomstenbron. Het kleine aantal mensen dat er woonde, was grotendeels zelfvoorzienend.

De 15e eeuwse kerk is in gotische stijl gebouwd en gewijd aan Johannes de Doper. De kerk staat prominent in het centrum van het dorp. Naast gewone kerkdiensten, worden er ook concerten en culturele activiteiten gehouden. In de zomermaanden is de kerk op zaterdagmiddag open en tijdens Open Monumentendag. Voor de kerk ligt een zogenoemde ‘vaete’. Het water deed vroeger dienst als drinkwater voor het vee. In enkele Zeeuwse dorpen is nog een vaete te vinden.

‘s-Heer Abtskerke ligt in natuurgebied De Poel. Het is ontstaan uit een weidegebied dat in de 14e eeuw is ingepolderd. Het is ongeveer 66 hectare groot en geeft een goed beeld van hoe polders er vroeger uit hebben gezien.

De jaarlijkse trekkertrek wedstrijd in het dorp trekt zo’n 100 deelnemers. De ronkende tractoren trekken veel publiek naar de Zuid-Bevelandse polder. Kijk voor nog meer evenementen in en rond ‘s-Heer Abtskerke in onze evenementenkalender.