Natuurgebied

Paulinaschor

De schorren voor de Paulinapolder vormen een restant van een omvangrijk schorrencomplex in het mondingsgebied van de voormalige zeearm de Braakman. Tot na de Tweede Wereldoorlog was dit schor in gebruik als weidegrond voor schapen.

Op de hoger gelegen oeverwallen domineren de grijsgroene tinten van strandkweek, zeealsem en schorrekruid, terwijl in de kommen de heldergroene kleuren van planten als lamsoor, zeeaster en zeeweegbree overheersen. Op de slikken foerageren veel steltlopers, zoals rosse grutto, zilverplevier, bonte strandloper en scholekster. Het gebied is uitstekend te overzien vanaf de aangrenzende zeedijk. Het centrale deel is afgesloten voor het publiek.

Ten westen van Hoofdplaat ligt het Voorland van Nummer Eén, dat vanaf het fietspad over de zeedijk goed te bekijken is. Hier broeden onder meer kluten en dwergsterns.

Lees verder
Kenmerken:

Meer zoals deze

Nummer Een

Het Voorland

  • natuurgebied
  • nummer een
Burgh-Haamstede

Zuidkust van Schouwen

  • natuurgebied
  • burgh-haamstede