Colofon

  • Fotografie: Sonja Barentsen, Danny Bastiaanse, Thom Brouwer, Tom Doms, Eventpixels.nl, Lex de Meester, Eric Noordermeer, Adrie Padmos, Bart van der Putten, Lisette van Peenen, M. Corsel
  • Redactie: Sonja Barentsen, Esther van Vonderen
  • Websitebeheer: Stijn Dobbelaer
  • Vormgeving infographics: Jan van Broekhoven


Mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Zeeland.