De rol van VVV Zeeland

VVV Zeeland is een van de drie Zeeuwse toeristische uitvoeringsorganisaties, samen met het Kenniscentrum Kusttoerisme en Economische Impuls Zeeland. Gezamenlijk vormen we de Toeristische Uitvoeringsalliantie (TUA). De productcyclus van het toeristisch product bestaat uit de fasen Kennis, Innovatie, Producten, Marktbewerking en Monitoring. Wij hebben een leidende rol voor het onderdeel Marktbewerking en deels hebben wij ook een leidende rol op het gebied van Productontwikkeling (voor routes en mobiliteit).

Samen maken we Fans van Zeeland

Samen maken we Fans van Zeeland

Samenwerking tussen de TUA-partners is essentieel om een complementair toeristisch product te realiseren. Daarnaast is samenwerking met diverse andere partijen, zowel op lokaal als provinciaal niveau, een noodzaak. Het leidt tot nieuwe verbindingen, netwerken en partnerschappen, maar ook tot een hogere mate van effectiviteit en efficiëntie en een bundeling van kennis, middelen en creativiteit. We streven dan ook naar een intensieve samenwerking met ondernemers, brancheorganisaties, overheden en maatschappelijke organisaties. We willen iedereen Fan van Zeeland maken en dit werkt alleen wanneer we gezamenlijk de schouders eronder zetten. daarom maken we niet alleen producten vóór partners, maar juist in co-creatie met partners.

Overlegstructuren en samenwerkingsverbanden

We nemen deel aan diverse overlegstructuren en samenwerkingsverbanden. Met de provincie Zeeland en de 13 gemeenten is er structureel overleg met diverse afdelingen over lopende projecten en ontwikkelingen. Ook is er afstemming met de brancheorganisaties zoals RECRON, HISWA, Koninklijke Horeca Nederland, MKB en Vekabo en via het Toeristische Overleg Zeeland (TOZeeland) waar VVV Zeeland als adviseur deel van uitmaakt.

Landelijke en regionale samenwerkingsverbanden

Verder is er overleg met het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, VVV Nederland, diverse andere toeristenbureaus en projectorganisaties buiten Zeeland, Erfgoed Zeeland, Sport Zeeland, Landelijk Fietsplatform, diverse natuurorganisaties, Zeeuwse Ankers, ondernemers(verenigingen) en vele andere organisaties.

 


Kies een andere pagina