Inspiratiemedewerkers: cruciaal in contact met ondernemers

Voor veel ondernemers zijn onze Inspiratiemedewerkers het eerste aanspreekpunt bij VVV-Zeeland. We zijn gestart met meer contact leggen met de ondernemers in de regio met als doel het versterken en verdiepen van onze relatie. Daarnaast zijn ondernemers uitgenodigd voor Inspiratiesessies. In deze sessies bespreken we de toegevoegde waarde die VVV Zeeland kan leveren, zowel voor de partners als voor de regio. Het aantal aangesloten ondernemers in 2018 was 1529.

Daarnaast hebben wij onze relaties afgelopen jaar op diverse manieren geïnformeerd over de ontwikkelingen in de branche, zoals tijdens diverse ondernemers-, gemeentelijke en stakeholdersbijeenkomsten, via de uitgifte van het TUA-magazine Gastvrij Zeeland, een 18-tal e-mail nieuwsbrieven en een intensieve inzet van het zakelijke LinkedIn-platform.

 


Kies een andere pagina over Inspiratiemanagement