Vernieuwing VVV-Inspiratiepunten

Onze gasten zijn meer en meer op zoek naar inspiratie naast informatie. Daar laten we onze VVV-Inspiratiepunten op aansluiten door ze om te vormen tot een inspirerend geheel waar zowel het verhaal en de beleving van de specifieke regio naar voren komt als het verhaal van Zeeland. Ook wordt het assortiment hier op een vernieuwende wijze gepresenteerd.

Vernieuwde VVV-Inspiratiepunten 2018
In 2018 zijn de VVV-Inspiratiepunten Renesse, Terneuzen en Goes omgevormd naar dit nieuwe concept. In Terneuzen bleef het VVV-Inspiratiepunt op dezelfde locatie. In Renesse werd een compleet nieuwe vestiging gerealiseerd. In Goes werden krachten gebundeld en werd het VVV-Inspiratiepunt samengevoegd met de entree van Historisch Museum De Bevelanden. Voor een indruk van de nieuwe VVV-Inspiratiepunten, zie onder voor foto’s.

 


Kies een andere pagina over Inspiratiemanagement