Samenwerken

Het belang van samenwerking

Samenwerking is belangrijk voor Zeeland. Zowel binnen de toeristische sector als cross- sectoraal. Om zo Zeeland als totaaldestinatie meer zichtbaar en krachtiger te laten zijn. We nemen als VVV Zeeland daarom ook deel aan diverse overlegstructuren en samenwerkingsverbanden.

Met de provincie Zeeland en de 13 gemeenten is er structureel overleg met diverse afdelingen over lopende projecten en ontwikkelingen. Tevens is er afstemming met de brancheorganisaties (zoals RECRON, HISWA, Koninklijke Horeca Nederland, MKB, Vekabo) via het Toeristische Overleg Zeeland (TOZeeland) waar VVV Zeeland als adviseur deel van uitmaakt. We zijn ook regelmatig aanwezig bij bijeenkomsten van ondernemers(verenigingen) en door gemeenten of instanties georganiseerde seminars over toerisme of aanpalende thema’s. Ook onderhouden we contacten met toerisme-gerelateerde opleidingen.

Diversiteit in contacten

Afgelopen jaar zijn diverse malen in diverse multi-sectorale settings koppelingen gelegd tussen toeristische persona’s, customer journeys en touchpoints en het thema wonen & werken. We maken deel uit van het kernteam Gezond in Zeeland waar koppelingen gelegd worden tussen toerisme, natuur, beweging, food en vitaliteit. Er was afgelopen jaar nauw contact met samenwerkende natuurorganisaties in het kader van het Natuurbranding vraagstuk en het structureel meer zichtbaar maken van de beleefbaarheid van de Zeeuwse natuur.

De contacten met Erfgoed Zeeland en Zeeuwse Ankers werden geïntensiveerd onder meer via bijdragen aan de totstandkoming van de Erfgoedlijnen, zoals spreken op regionale bijeenkomsten en input in de werkgroep. Via het routebureau werden korte lijnen gehouden met het Landelijk Fietsplatform en Sport Zeeland.

Verder was er regelmatig overleg met het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC), VVV Nederland op zowel strategisch als expertiseniveau, diverse andere toeristenbureaus en projectorganisaties buiten Zeeland. Zo ontvingen wij een aantal regionale VVV’s en marketingorganisaties om hen te inspireren over onze aanpak.

 


Kies een andere pagina over marketing