Route- en projectbureau

In 2018 was het Route- en projectbureau VVV Zeeland volop in beweging. Desondanks hebben we onverminderd onze kerntaken uitgevoerd, en de continuïteit en projecten weten te borgen. In 2018 zijn de twee onderdelen Digitale Innovatie en Routebureau samengevoegd binnen één afdeling. De bedrijfsonderdelen hadden elk hun eigen kerntaken, maar teams konden elkaar waar nodig ondersteunen.

Kies een ander hoofdstuk