De fiets verbindt

In het kader van het project ‘de Fiets Verbindt’ is een rondvraag gedaan bij de provincie en de Zeeuwse gemeenten wat op dit moment de behoefte is aan integrale afstemming op het vlak van fietsbeleid. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in een verslag dat is aangeboden bij de provincie. De voornaamste conclusies in het rapport waren behoefte aan afstemming op thema’s. De belangrijkste daarvan zijn de behoefte aan kennisdeling en afstemming over de invloed van de e-bike op veiligheid. We gaven hen het advies om dit in te voegen tijdens een bestaande bijeenkomst.


Kies een andere pagina over Route- en projectbureau