Informatie en inspiratie dijken en duinen

De Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen en het rijk hebben de afgelopen jaren in de buitendijkse fietsmogelijkheden en het versterken van de dijkbeleving geïnvesteerd. Enerzijds is dit bereikt door het wegnemen van fysieke beperkingen zoals slagbomen en trappen, anderzijds door de fietser op plekken waar ze vanwege natuur-regelgeving niet mogen komen zodanig te informeren dat omrijden niet als belemmering wordt ervaren en er draagvlak ontstaat voor maatregelen. In samenwerking met Waterschap Scheldestromen realiseerden we een reisgids en een themaroute met informatie en inspiratie over dijken en duinen, de buitendijkse fietsmogelijkheden en de rol en werkzaamheden van Waterschap Scheldestromen.

Reisgids ‘Over Zeeuwse dijken en duinen’

In de Zeeland App is de reisgids ‘Over Zeeuwse dijken en duinen’ gerealiseerd. In deze reisgids staan weetjes over de dijken en duinen en zijn activiteiten gekoppeld aan dit thema in de vorm van een aantal blogs. Hierin informeren medewerkers van het Waterschap de gebruiker over de unieke eigenschappen van de Zeeuwse dijken en duinen, het nut van kustverdediging en de rol van het waterschap hierbij.

Themaroute ‘Langs de boorden van de Scheldes’

De 49,7 kilometer lange themaroute Langs de boorden van de Scheldes voert de fietser over de buitendijkse fietspaden van Zuid-Beveland, door vissersdorp Yerseke en langs de vogelkijkpoort Sint Pieterspolder, het verdronken Land van Zuid- Beveland en de oevers van de Ooster- en Westerschelde.

 


Kies een andere pagina over Route- en projectbureau