Route- en projectbureau

Digitale innovatie

In het kader van Digitale Innovatie zijn de ZeelandPas en aanverwante projecten uitgevoerd. Het uitbrengen van het product voor wederom een nieuw pasjaar, en aanvullende projecten zoals toegangscontrole, loyaliteit en de herpositionering van de ZeelandPas. In 2018 hebben we ook besloten niet nog een pasjaar te starten voor de ZeelandPas. Vernieuwing en een omslag is hard nodig. Dit lichten we toe op de pagina Zeelandpas.

Routebureau

Binnen het Routebureau had coördinatie van de diverse netwerken volop de aandacht, evenals het voltooien van de lopende projectportefeuille. Het project Upgrade Fietsvoorzieningen kreeg de omslag die het nodig had: terug naar de basis. Verder zijn er maar liefst vijf nieuwe Parelroutes gerealiseerd, voerden we in samenwerking met Impuls en RO&AD het onderzoek ‘Fietsen op het strand’ uit en zijn diverse andere opdrachten uitgevoerd voor de gemeente Veere, Waterschap en andere partners.


Kies een andere pagina over Route- en projectbureau