ZeelandPas

Het project ZeelandPas heeft in de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De pas is in 2014 begonnen verdeeld over vier regio-passen in Zeeland. Dit werd uiteindelijk in 2017 teruggebracht naar één ZeelandPas voor heel Zeeland. In 2018 lag de focus binnen het project op het voortzetten van het product, een pilot met toegangscontrole, de herpositionering van het merk ZeelandPas, en een onderzoek naar de mogelijkheden voor combinaties met loyaliteit.

Pasjaar

In het pasjaar 2018 (1 maart 2018 tot 1 maart 2019) zijn er zo’n 48.000 passen gedistribueerd richting 129 verkooppunten. Ruim 315 acceptatiepunten verspreid over heel Zeeland boden één of meerdere aanbiedingen aan pashouders. Van 22,5% van de acceptanten is zichtbaar dat zij hebben geregistreerd. Dit leidde tot in totaal bijna 8.000 gemeten transacties (exclusief busvervoer). De werkelijke aantallen transacties met de ZeelandPas liggen vele malen hoger.

Toegangscontrole

De ZeelandPas kon naast de functie van belevingspas, ook in 2018 in een pilotproject gebruikt worden als toegangsmiddel voor accommodaties. De deelnemende accommodaties aan deze pilot waren Strandcamping Groede en Campingpark Ons Buiten in Oostkapelle. Voor beide parken werd een koppeling gelegd tussen het parkmanagementsysteem Every Office en het transactiemanagmentsysteem achter de ZeelandPas van Intersolve. Hiermee werden kaarten gekoppeld aan de betreffende accommodatie, en actief gevalideerd op geldigheid. De pilot heeft op beide locaties geleid tot diverse leerpunten die mogelijk in de toekomst kunnen worden gebruikt bij verdere toepassingen.

Loyaliteit en herpositionering

De in 2017 gekozen insteek voor het project ZeelandPas was om in 2018 een koppeling te maken met een loyaliteitssysteem. Er is voor gekozen om die koppeling nog niet te maken. De markt van loyaliteitssystemen is nog volop in ontwikkeling. Nieuwe inzichten in behoeften van gebruikers volgen elkaar snel op. Ook was er nog onvoldoende zicht op een totaalprogramma waar loyaliteit onderdeel van zou kunnen zijn. Daarom is besloten loyaliteit te integreren in een totaalvisie binnen het project van herpositionering van de ZeelandPas. Zo kunnen vervolgens stappen worden gezet richting een brede en duurzame uitrol van het component binnen een breder programma.

Druk op project

2018 is ook het jaar waarin VVV Zeeland heeft besloten om het project ZeelandPas niet in de huidige vorm voort te zetten. De reden hiervoor is dat het product in huidige vorm niet rendabel is om voort te zetten en omslag naar een nieuwe vorm dus noodzakelijk is. De financiële risico’s die het project met zich meebrengt zijn met de teruglopende subsidies en commerciële inkomsten onvoldoende te beheersen en op een punt gekomen waarop voortzetting voor de begroting van VVV Zeeland niet verantwoord is. Om die reden wordt in samenwerking met de Toeristische Uitvoeringsalliantie en Provincie Zeeland ingezet op een nieuwe productintroductie op termijn. De productvisie ‘Mijn Zeeland’ is hiervoor leidend.

Mijn Zeeland

In het kader van de herpositionering is in samenwerking met een extern consultant een model opgezet voor een nieuwe activatieprogramma voor gasten en inwoners, ‘Mijn Zeeland’. De essentie van het programma is een gratis instap voor de gebruiker, online- en mobile-first principe, en een aantrekkelijke basis om gebruik te maken van de vier lijnen voordeel, loyaliteit, ticketing en arrangementen. Het programma biedt cross-over kansen tussen recreatie, cultuur en retail en biedt een mooie balans tussen direct en uitgesteld voordeel en een breed aanbod van direct boekbare producten. Dit alles moeten leiden tot meer gebruik, data en een handige en vooral leuke marketingtool voor verschillende sectoren. De visie en concept-begroting is eind 2018 aangeboden bij de Provincie Zeeland en 13 Zeeuwse gemeenten.

 


Kies een andere pagina over Route- en projectbureau