Voorwoord

In dit jaarverslag willen we u een overzicht geven van wat er het afgelopen jaar in onze organisatie is gebeurd. Activiteiten waar we trots op zijn, initiatieven die we hebben genomen en initiatieven waar we mee zijn gestopt. In dit verslag besteden we ook beknopt aandacht aan de financiële prestatie van VVV Zeeland en de ontwikkelingen die we op ons af zien komen.

Succesvolle bijdrage VVV Zeeland
Het afgelopen jaar was, toeristisch gezien, erg goed. Het aantal overnachtingen passeerde de 10 miljoen. Het voorseizoen ontwikkelde zich sterk door de stijgende toeloop van Duitse en Belgische gasten. Zeeland was zelfs voor het eerst, de meest populaire bestemming voor Belgen. Hotels en pensions groeiden in populariteit en nog nooit eerder ontvingen de musea zoveel bezoekers als het afgelopen jaar. Ook in onze inspiratiepunten ontvingen we circa 670.000 gasten die op een inspirerende en persoonlijke wijze door onze inspiratiemedewerkers kwalitatief goed te woord werden gestaan. Wat ook bleek uit ons jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek.

Het mooie weer, het nummer van popgroep BLØF, de economie en de gastvrijheid en kwaliteitsimpuls van de toeristische ondernemers droegen bij aan een hoge bezettingsgraad van verblijf- en dagrecreatie. Maar het succesvolle jaar is zeer zeker ook te danken aan onze integrale aanpak en afstemming. Inspanningen van de betrokken partijen in verblijf, vervoer en vermaak, de samenwerkingsallianties en onze regiobrandingactiviteiten zorgen voor de juiste condities waarin gasten de merkbelofte van Zeeland in het toeristische product kunnen ervaren en beleven.

Terugkijkend op 2018, waarin ik op 1 april aantrad als directeur-bestuurder, vind ik het indrukwekkend om te zien hoe hard er door velen samengewerkt wordt om de destinatie Zeeland op de kaart te zetten.

Vermarkten van toeristisch Zeeland
VVV Zeeland en al haar vaste en seizoensmedewerkers leveren een belangrijke bijdrage aan het succes van toeristisch Zeeland. Zowel in het aantrekken van verblijfs- en daggasten, als in het inspireren om Zeeland maximaal te beleven tijdens hun verblijf. Promotionele activiteiten als de opvallende ‘Niet iedereen houdt van Zeeland. Mooi.’ marketingcampagnes in Nederland, België en Duitsland zorgen ervoor dat Zeeland als toeristische bestemming op de kaart staat en de aandacht krijgt. Ook een intensieve persbewerking inclusief bloggers en landelijke media als Jinek, BNR en Hart van Nederland dragen bij aan het succes. Door onze inspanningen op digitaal gebied zagen we het aantal sessies op het VVV-platform stijgen naar 3,5 miljoen en groeide ons social media bereik substantieel. Via onze inspanningen op de diverse gebieden dragen we eraan bij dat gasten meer besteden in Zeeland. Want uit onderzoek blijkt dat een goed geïnformeerde gast 16 procent meer besteedt dan een gast die niet goed geïnformeerd is.

We hebben geïnvesteerd in het verder verbeteren van onze website waar het gaat om gebruiksgemak, functionaliteit en uitstraling. Ook zijn we op zoek gegaan naar een meer eigentijdse vorm van de ZeelandPas en de Digitale Zeeland Experience wat heeft geresulteerd in het stopzetten van de ZeelandPas in de huidige vorm en het verkennen van een doorontwikkeling van de Digitale Zeeland Experience.

Onze VVV Inspiratiepunten zijn onderdeel van de klantbeleving van het merk Zeeland, waarbij goede informatie en inspiratie onderdeel zijn van de merkbelofte. In lijn met dit gedachtegoed, vernieuwden we in 2018 drie VVV Inspiratiepunten samen met de betrokken gemeenten op de locaties in Renesse, Terneuzen en in Goes. Bijzonder in Goes is de gezamenlijke entree en samenwerking met het Historisch Museum De Bevelanden.

Vanuit de productontwikkeling hebben we ook dit jaar samengewerkt met betrokken partijen aan het beleefbaar maken en houden van onze toeristische producten. Ons Project- en routebureau realiseerde diverse nieuwe producten op het gebied van fietsen, wandelen en ruimtelijke beleving. Voor ruim 26.000 gasten maakte de afdeling Groepsarrangementen speciaal afgestemde groepsprogramma’s waarbij samengewerkt wordt met toeristische ondernemers.

Tot slot werkten we ook mee aan de ontwikkeling van Zeeuwse erfgoedlijnen en het leggen van verbindingen met wonen & werken, natuur en gezondheid omdat we erin geloven dat toerisme als middel ingezet dient te worden om Zeeland zo goed mogelijk op de kaart te zetten en de leefbaarheid te versterken en te bevorderen.

Ontwikkelingen
De toeristische sector is in beweging als gaat het om informatieaanbod, het doorzetten van de digitale revolutie, de toename van het aantal toeristen in Nederland, de bijbehorende leefbaarheidsvraagstukken en de toenemende concurrentie van andere bestemmingen omdat deze professioneler worden. Deze ontwikkelingen hebben impact op onze organisatie en de strategische keuzes die we vervolgens moeten maken. Met andere woorden vragen deze ontwikkelingen om investeringen die nodig zijn om de relevantie en het organiserend vermogen van de organisatie te behouden.

De financiële positie van VVV Zeeland is door het negatieve exploitatieresultaat van de afgelopen jaren niet toereikend om deze investeringen zelf te kunnen bekostigen. Hierover zijn we in 2018 gesprekken gestart met de diverse stakeholders en deze worden voortgezet in de komende periode. In de tussentijd werkt VVV Zeeland met de beschikbare middelen aan het optimaliseren van de bedrijfsvoering met betrekking tot inzicht in en het verduidelijking van processen, financiën en bedrijfsactiviteiten. Ook het ontwikkelen van medewerkers en het betrekken van de stakeholders staat hierbij centraal.

De genoemde ontwikkelingen en de financiële positie vragen om een fundamentele koerswijziging. Dit moet resulteren in een toekomstbestendige en slagvaardiger organisatie. De kerntaak van de organisatie zal zich nog verder toeleggen op gebiedsmarketing van toeristisch Zeeland, waarbij toerisme nog nadrukkelijk ingezet kan worden als middel voor de bredere opgaven van Zeeland zoals arbeidsmarkt- en leefbaarheidsvraagstukken.

Wilt u meer weten over onze activiteiten en projecten? Kijk dan op onze corporate site: zakelijk.vvvzeeland.nl of maak een afspraak. We vertellen u graag meer over wat we als VVV Zeeland allemaal voor u doen.

 

Namens alle VVV Zeeland collega’s,

Domburg, mei 2019


Erik van den Dobbelsteen MSc
directeur-bestuurder VVV Zeeland


Kies een ander hoofdstuk