Bezoekersaantallen en klantbeoordeling

Naast het feit dat onze gasten steeds digitaler worden, en informatie via telefoon of mail opvragen constateren we dat ook nog altijd veel gasten onze fysieke Inspiratiepunten bezoeken.

Bezoekers 2019

Over 2019 hebben we in totaal zo’n 511.000 bezoekers mogen verwelkomen in onze fysieke punten. De langdurige restauratiewerkzaamheden aan de ‘Dikke Toren’ in Zierikzee en het daarmee niet toegankelijk zijn van deze locatie waar ook een VVV-dependance in gevestigd is betekende een flinke daling in het totale bezoekersaantal van maar liefst 85.000. Per 1 september is op aangeven van de gemeente Vlissingen de VVV-vestiging in de Spuistraat gesloten. Dit heeft geleid tot 7.500 minder bezoekers in het laatste kwartaal. Het totale aantal officiële VVV-inspiratiepunten staat per eind december 2019 op 15.

Voor de beoordeling van onze Inspiratiepunten maken we gebruik van een Mystery Buyer onderzoek waarbij eens per twee jaar alle inspiratiepunten twee maal door een Mystery Buyer bezocht om zo de dienstverlening verder te optimaliseren. In 2018 heeft dit klantonderzoek plaatsgevonden. Uiteraard werden in 2019 dezelfde criteria en vergelijkbare performance nagestreefd en in de vorm van feedback en werkoverleggen gemonitord.


Kies een andere pagina over Inspiratiemanagement