vvvzeeland.nl

In 2019 stond de optimalisatie van het online platform vvvzeeland.nl centraal. Hierbij lag de focus vooral op het genereren van kwalitatief verkeer. Onderstaande resultaten zijn bereikt:

  • Daling van het aantal 404 pagina’s (-84%)
  • Stijging gemiddelde sessieduur (+8%)
  • Stijging gemiddeld aantal pagina’s per sessie (+9%)

Trends

In 2019 is het aantal sessies op vvvzeeland.nl nagenoeg gelijk gebleven. Wel zien we enkele verschillen ten opzichte van 2018. Een aantal trends op een rij:

  • Stijging van het organische zoekverkeer (oa Google) (+6%)
  • Wederom stijging aantal sessies via mobiele telefoon (+6%)
  • Stijging van het aantal Duitse (+11%) en Belgische (+6%) sessies
  • Daling van het aantal Nederlandse (-10%) sessies

Kies een andere pagina over digitale middelen