Organisatie

HR

Op 31 december 2019 had VVV Zeeland 56 medewerkers (39 FTE) in vaste dienst. Ten opzichte van het jaar ervoor (53 medewerkers, 40 FTE) is het aantal medewerkers gestegen, maar het aantal FTE afgenomen. Dit is een gevolg van de nieuwe wetgeving, wet arbeidsmarkt in balans (WAB) die de VVV Zeeland gedwongen heeft om afscheid te nemen van de flexibele schil van medewerkers die door middel van payroll ingehuurd werden. Een aantal van deze medewerkers heeft een contract gekregen binnen VVV Zeeland om zo de continuïteit van de organisatie te waarborgen. De daling van het aantal FTE heeft zich dus ook in 2019 voortgezet.
Vanaf 1 januari 2015 is het personeelsbestand in totaal met 15 FTE afgenomen.

Gezien de financiële situatie wordt bij iedere vacature nauwkeurig afgewogen of vervanging noodzakelijk is. Daarnaast zullen er nog meer dan voorheen seizoenscontracten aangeboden worden.

Vrijwilligers

VVV Zeeland kent naast de vaste medewerkers ook een grote groep vrijwilligers. Zo zijn er 60 vrijwilligers betrokken bij het beheer en onderhoud van routenetwerken in Zeeland en 72 semi-vrijwilligers (zzp’ers) voor het Zeeuwse gidsenteam.

Stages

In 2019 heeft VVV Zeeland veel stagiaires door de hele organisatie begeleid. In totaal zijn er 15 stagiaires binnen de organisatie actief geweest. VVV Zeeland is daarnaast een erkend leerbedrijf en onderhoudt nauwe contacten met scholen binnen Zeeland.

De basis op orde

Voor HR stond 2019 onder meer in het teken van de basis op orde brengen. Zo zijn de interne personeelshandboeken herschreven en is er een inwerkboek voor nieuwe medewerkers opgesteld. Daarnaast was er in 2019 een focus op duurzame inzetbaarheid. Het thema duurzame inzetbaarheid kwam met name naar voren binnen het gehouden medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). In het kader daarvan is een Europese subsidie aangevraagd. Medewerkers konden door middel van deze Europese Subsidie deelnemen aan een scan en adviesgesprek dat de duurzame inzetbaarheid van medewerkers zou moeten verhogen.

 

Verminderen van verzuim

Het jaar 2019 is afgesloten met een gemiddeld ziekteverzuim van 4,21%. Het ziekteverzuim is daarmee ten opzichte van 2018 meer dan gehalveerd. De extra aandacht door middel van personeelsgesprekken, het structureel voeren van HR-overleggen met leidinggevenden en het aanbieden van het duurzaam inzetbaarheidstraject lijkt daarmee zijn vruchten te hebben afgeworpen.

Bestuur en Raad van Toezicht

Per 1 april 2018 werd Erik van den Dobbelsteen directeur-bestuurder van VVV Zeeland.

De Raad van Toezicht van VVV Zeeland houdt toezicht op de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen. Op 31 december 2019 waren dit:

  • De heer L. Ezinga (voorzitter)
  • De heer F. Damen
  • De heer M.J. van Dijke
  • De heer J. Suurmond
  • Mevrouw P.C.A. de Milliano-Van den Hemel