Wandelroute

Kwade Hoek: 2,8 km

LENGTE 3 KM

De Kwade Hoek is vanaf eind negentiende eeuw ontstaan door spontane aangroei van de kust. Het is daarmee een erg jong gebied. Jong, maar heel gevarieerd. Evenwijdig aan de kust lopen vier duinenrijen (de jongste het dichtst bij zee) met daartussen grote en kleine valleien. In het zuidoosten ligt een kwelder, het ‘Groene Strand’.

Gelukkig is dit natuurgebied, als enige in Zuidwest-Nederland, bij de aanleg van de Deltawerken buitendijks gebleven. Zee en wind hebben nog steeds vrij spel en veranderen het landschap doorlopend. Vooral in de winter dringt het zeewater diep het gebied binnen en zet grote stukken land onder water. Die zee-invloed is het sterkst aan de noordoostzijde: daar groeit De Kwade Hoek door zandafzetting aan en vormen zich weer nieuwe duintjes. Op De Kwade Hoek groeien bijna driehonderd soorten planten.

De Kwade Hoek is een vreemde naam voor zo’n fraai natuurgebied. Dit was voor schippers een gevaarlijke plek: in het verleden liepen heel wat schepen vast op de verraderlijke zandplaten.

De route is aangegeven met gele paalkoppen.

Lees verder vanaf 6,95
Kenmerken:

Meer zoals deze