Menroute

Menroute Zesdorpenroute

LENGTE 23 KM

Menroute Zesdorpenroute

Startpunt 1: Nabij hotel/restaurant de Schelphoek zie: http://www.deschelphoek.nl
Startpunt 2: Koetserij/camping ‘Het Gareel’, Schelpweg 38 Ellemeet, zie: http://www.koetserijhetgareel.nl
Startpunt 3: Camping ‘De Zwenk’, Groeneweg 1 Ellemeet, zie: http://www.dezwenk.nl
Startpunt 4: Camping Hakehoeve, Fam L. Lemsom, Hakewekken 1 4323 SR Ellemeet , [email protected]
Overnachting voor paarden en menners bij ‘Het Gareel’, ‘De Zwenk’ en ‘Hakehoeve’.

PP= picknickplek

1. a. Vertrek op parkeerterrein Schelphoek Haven (buitendijks) nabij hotel/restaurant de Schelphoek, gelegen aan de N59.
b. Vertrek bij ‘Het Gareel’: lees verder vanaf 4.
c. Vertrek bij ‘de Zwenk’: vertrek richting Schelpweg en sla daar rechtsaf; lees verder vanaf 4.
d. Vertrek bij de ‘Hakehoeve’: vertrek richting Ellemeet.


Het haventje bij de Schelphoek werd in juli 1903 in gebruik genomen. Het deed voornamelijk dienst om landbouwproducten af te voeren. In de rampnacht van 1 februari 1953 verdween het in de golven, sneller dan het werd aangelegd. De dijk in de verte, volgt de route van de oorspronkelijke Oosterscheldedijk. Vanwege de sterke stroming van het water in de drie geulen die waren ontstaan, heeft men hier meer dan 200 hectare land prijs moeten geven. Midden in het water liggen restanten van caissons ‘geparkeerd’, die na het voltooien van de Deltawerken op verschillende plaatsen over gebleven waren en elders in de weg lagen.
2. Steek bij de stoplichten rechtover naar de Delingsdijk. (eventueel via fietspad)

Rechts ziet u natuurgebied “Tureluur”, genoemd naar de vogelsoort die hier veel voorkomt en in het voorjaar zijn naam luidruchtig kenbaar maakt. Dit gebied wordt ‘het platte van Schouwen’ genoemd. De kwaliteit van de grond was hier slecht, de boeren vergaarden hier moeizaam een inkomen. Voordat er hier aan eind van de 19e eeuw een stoomgemaal in werking werd gesteld, woonde men op een lichte verhoging in het landschap in een stolpvormige boerderij. In de winter was dit een eilandje in een zeer nat gebied. Eén keer in de week voer men met een schuitje naar Zierikzee om boter, kaas en eieren aan de man te brengen. Aan het eind van de 20e eeuw werden er plannen ontwikkeld om er een natuurgebied van te maken. De boeren die er nog woonden kregen een goede schadevergoeding toegekend. Het resultaat is heel bijzonder.

3. Neem de 2e weg links, Schelpweg, richting Ellemeet
4. Passeer halverwege Koetserij “Het Gareel”. Deze plaats kunt u na overleg met eigenaar ook gebruiken als startpunt.
5. Ga viaduct over.
6. Binnen bebouwde kom van Ellemeet linksaf , Dorpsstraat.
7. Einde rechts, Deensestraat.

In de Deensestraat staan Deense woningen, die na de watersnoodramp in 1953 door Denemarken werden geschonken. Inmiddels zijn de woningen ver- en herbouwd en verkeren niet meer in hun originele houten staat. Ellemeet kreeg vier Deense en vier Zweedse geschenkwoningen.

8. Einde rechtsaf, Kuijerdamseweg.
9. Na bocht naar links, richting “Noordzeestrand” rechtdoor volgen.
10. 1e weg links, richting “Scharendijke”. U kruist zes viaducten.
11. Op T-splitsing rechts, richting “Scharendijke”
12. Bij Cafetaria ”t Koepeltje” kunt u eventueel fietspad volgen.

Nabij de dijk staat links een zwarte gepotdekselde schuur. Waarschijnlijk werd de eerste schuur op deze plaats gebouwd in 1744, met als functie een wachthuis voor militairen in politiek onrustige tijden. De soldaten moesten eventuele landingspogingen van de vijand signaleren en verhinderen. Later nam het Waterschap Schouwen de schuur over. Tijdens de Franse overheersing werd de schuur nog gebruikt om Franse militairen te herbergen.

13. Einde bij dijk, rechts en blijf langs de dijk rijden.

Op de dijk staat een Muraltmuurtje, genoemd naar ingenieur Robert de Muralt, van 1903 tot 1913 Hoofdingenieur van het Waterschap Schouwen. Hij ontwierp een systeem van dijkverhoging en verzwaring met gebruik van beton.

14. Links aanhouden, Baken in.
15. 2e weg rechts, Dorpsstraat. De winkelstraat van Scharendijke.
16. Einde links, Dijkstraat. Passeer parkeerplaats PP.
17. Na de bocht linksaf, Elkerzeeseweg.
18. Bij rotonde , “de Pepermolen” rechtdoor, Elkerzeeseweg.

Deze korenmolen is van het type grondzeiler. Molen ‘de Lelie’ werd gebouwd in 1868 en deed dienst tot 1958. Het vermaalde graan voor menselijke en dierlijke consumptie. De laatste molenaar was A. Coomans.

19. In Elkerzee bij oude begraafplaats op terp een keertwending maken.
20. Bij Rotonde rechtsaf, Kloosterweg.
21. T-splitsing rechtsaf, Kapelleweg. Voor Looperskapelle is een PP.
22. In Looperskapelle 2e weg links, Nieuwe Kerkweg.
23. 1e weg rechts, Dirksweg.
24. Na brug rechtdoor en daarna rechts Hoogenboomsweg.
25. In Brijdorpe op T-splitsing rechtsaf, Ringdijk. PP

Bij de splitsing in ‘Briepe’ bevindt zich een oude begraafplaats. Het is het enige dat overbleef van de kern van het dorpje Brijdorpe. Het kerkgebouw werd in 1575 (80-jarige oorlog) door de Spanjaarden grotendeels verwoest. Dit lot onderging ook Looperskapelle. Later gaven de Staten van Zeeland geen toestemming om de kerk te herbouwen. Waarschijnlijk gebeurde dit om economische redenen. Het ‘Platte van Schouwen’ telde veel kleine dorpjes met weinig inwoners. Als een dorp geen kerk bezat was het niet levensvatbaar. Op deze manier trachtte men de bevolking te concentreren in de overige kernen. De zeer kleine plaatsen werden zo gereduceerd tot gehucht.

26. Na brug linksaf, Hogeweg.

Achter de KPN mast bevindt zich een oude begraafplaats. Hier mogen alleen personen worden begraven die hier een familiegraf bezitten. Oorspronkelijk was dit het kerkhof van het dorpje Ellemeet. Ook hier werd de kerk in 1575 verwoest door de Spanjaarden. Het muurtje rond het kerkhof stortte in. De bewoners van het dorpje trokken weg, naar het nabijgelegen gehucht Oudendijke. Dat werd op den duur Ellemeet genoemd. In Ellemeet is nooit een kerk gebouwd, het viel tot de ramp kerkelijk onder Elkerzee. Een eindje buiten de kom van Ellemeet is later een nieuwe begraafplaats gesticht.

27. Hoge weg blijven volgen, bij T-splitsing links, Ridderweg. Wordt later Oude Zandweg.
28. In dorpskern voor de kerk rechts en rond de kerk rijden, Dorpsplein.
29. Bij restaurant “de Waag” rechtdoor, Nieuwe Prunjeweg.
30. Einde rechts, Delingsdijk.
31. Bij stoplichten oversteken.
32. Einde

Lees verder
Kenmerken:

Meer zoals deze