Natuurgebieden Walcheren

Natuurgebieden op Walcheren

Kalender (dd-mm-jjjj)  (uu:mm) 

Zoekfilter

Zoekresultaten

Sorteer op:
 1. foto Natuurgebieden

  Haringvreter

  Walcheren - Haringvreters. Zo werden de zeehonden vroeger door de vissers genoemd. Zeehonden lagen te rusten op wat toen nog een zandplaat in de zee was. Na de afsluiting van het Veerse Meer in 1961 viel de plaat droog en werd er ... Lees verder

 2. foto Natuurgebieden

  Caisson Oostwatering

  Walcheren - Veere Dit gebied is direct aan het Veerse Meer gelegen, niet openbaar toegankelijk, maar kan vanaf de openbare weg prima overzien worden. De Rietput is een klein, aan het Veerse Meer gelegen, rietveld met broedende grauwe ganzen, karekieten, ... Lees verder

 3. foto Natuurgebieden

  Veerse bos en kreken

  Walcheren - Veere Het Veerse bos en de Veerse kreken zijn ontstaan als gevolg van de inundatie van Walcheren aan het einde van de tweede wereldoorlog. De toen gevormde diepe getijdengeulen en het daarna rondom aangeplante bos hebben zich ontwikkeld tot een ... Lees verder

 4. foto Natuurgebieden

  Bos Biggekerke

  Walcheren - Biggekerke Het bos bij Biggekerke is een van de dorpsbossen op Walcheren, die de afgelopen jaren in het kader van ruilverkavelingen zijn aangelegd. Het ligt ten zuiden van de rondweg Biggekerke, tussen polder en duinen. Bij de aanleg van het Dorpsbos ... Lees verder

 5. foto Natuurgebieden

  Oranjezon

  Walcheren - Vrouwenpolder Oranjezon, tussen Oostkapelle en Vrouwenpolder, is zeker het meest afwisselende kustgebied van Zeeland: strand, hoge duinen, duinvalleien, struweel en bos, je vindt het er allemaal. Het is lang in gebruik geweest als waterwingebied. Tegenwoordig... Lees verder

 6. foto Natuurgebieden

  Voordelta

  Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland, Walcheren, Noord-Beveland, Zuid-Holland - Als je Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden vanuit de lucht bekijkt, dan zie je dat dit eigenlijk een delta is: de plek waar de grote rivieren in zee uitmonden. Daarom heet het gebied voor de kust ook de Voordelta. Onder het wateroppervlak vind ... Lees verder

 7. foto Natuurgebieden

  Bos Westkapelle

  Walcheren - Het bos bij Westkapelle is in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw aangeplant. Nieuwe stukken natuur in de omgeving (Pauluswegeling en Boudewijnskerke) zijn van recentere datum. In het bos zijn wandel-, fiets- en ruiterpaden ... Lees verder

 8. foto Natuurgebieden

  Fort den Haak Vrouwenpolder

  Walcheren - Vrouwenpolder Fort den Haak is een klein natuurgebied met duinen, poelen, graslanden en struweel. Het is gelegen op de plaats van de voormalige schans Fort den Haak, ooit gebouwd als verdediging tegen mogelijke Spaanse landingen op de noordkust van Walcheren. ... Lees verder

 9. foto Natuurgebieden

  Zilveren Schor

  Walcheren - Veere Het “Zilveren schor” en aansluitend gebied zijn ten zuidoosten van Veere gelegen voormalige schorren aan de westrand van het Veerse Meer. Na afsluiting van het Veerse Gat in 1961 zijn ze drooggevallen en bebost op de toentertijd ... Lees verder

 10. foto Natuurgebieden

  Rammekens (Fort en Rammekenshoek)

  Walcheren - Ritthem Het Fort Rammekens is het oudste zeefort van Noordwest-Europa en heeft een boeiende historie. Het wordt in 2012 grondig gerenoveerd, waarbij kenmerkende onderdelen meer naar voren zullen komen. Het westelijk van het Fort gelegen natuurgebied is ... Lees verder