Geschiedenis van Zeeland

De Zeeuwse geschiedenis is getekend door het water. De strijd tegen het water heeft de Zeeuwse volksaard gevormd; harde werkers die niet klagen, maar noest voortploeteren. Kreken, welen en oude dijkjes herinneren aan het feit dat al het land op de zee gewonnen is. Ook zijn er resten van verdronken dorpen. Hier en daar kun je, aan huizen, nog zien tot hoe hoog het water er heeft gestaan. Zeeuwen hebben zich ook door water verrijkt. Vooral in de zeventiende en achttiende eeuw kwam Zeeland door handel overzee tot bloei. In de Zeeuwse dorpen en steden zie je monumentenpanden die herinneren aan deze tijd.

Kaaipoort Aardenburg

Sporen van de geschiedenis

Zeeland werd al in de steentijd bewoond. Aardenburg is de oudste stad. Door haar gunstige ligging, vruchtbare grond en goede viswateren was Zeeland een geliefde plek. De provincie is van oudsher ook regelmatig bezet en geteisterd door rooftochten. In Colijnsplaat vind je een reconstructie van een Romeinse Nehalennia Tempel. In Zeeuws-Vlaanderen liggen restanten van de Staats-Spaanse gevechtsliniesDe provincie is bezaaid met bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. In Burgh-Haamstede vind je resten van een ringwalburg, die ter verdediging tegen de Noormannen diende.

Het verhaal van Nehalennia

Nehalennia is de belangrijkste regionale godheid die we in Zeeland kennen. Zij was een inheemse godin, van Germaanse oorsprong, en werd ook in de Romeinse tijd vereerd. Er stond een aan haar gewijde tempel bij Domburg en een ten noorden van het huidige Colijnsplaat.

Lees meer op ZeeuwseAnkers.nl

Michiel de Ruyter: zijn levensverhaal

Michiel de Ruyter is Nederlands bekendste zeeheld. Hij is vooral bekend geworden door zijn rol in belangrijke zeeslagen. In gevechten bleek hij te beschikken over een uitstekend strategisch inzicht. Vanwege zijn successen werd hij benoemd tot opperbevelhebber van de Nederlandse vloot.

Lees meer op ZeeuwseAnkers.nl