Grenspaal Zeeuws-Vlaanderen

Grenspalen in Zeeuws-Vlaanderen

Zeeland kent eindeloos veel grenzen. Land gaat over in water, water gaat over in land en Nederland gaat over in België. Langs de grens vind je opvallende grote witte grenspalen die je eraan herinneren waar je je bevindt.

Grenspaal 360

Iets ten westen van St Anna ter Muiden vind je grenspaal 360. GP360 duidt een hoek in de grens aan naar het noorden en is tevens de meest westelijke grenspaal van Nederland. De paal staat maar ongeveer 100 m verder dan GP359. Het Restaurant Feestzalen ter Mude dat gevestigd is bij grenspaal 360 staat net in België.

Vogel Natuurgebied De Braakman

Grensoverschrijdende route

Wandelen of fietsen doe je in dit gebied net zo makkelijk in Zeeuws-Vlaanderen als in België. Zowel het wandel- als het fietsknooppuntennetwerk in Zeeuws-Vlaanderen is grensoverschrijdend. Met behulp van een kaart stel je je eigen route en afstand samen. De routes zijn zo opgesteld dat je langs de mooiste gebieden in Zeeland en Vlaanderen komt.

Het Zwin

Goed beschouwd zijn grenspalen in dit gebied niet nodig. Het is heel duidelijk waar de grens tussen Nederland en België loopt: dwars door de slufter van het Zwin . Het Zwin is een prachtig natuurgebied waar het getij vrij spel heeft. Geen dag is het er hetzelfde. Door de sterke getijdenstromen wordt er constant zand en slib aan- en afgevoerd. Op het strand zorgt dat ervoor dat je elke dag een nieuwe speurtocht naar fossiele haaientanden kunt ondernemen.

Vogel Natuurgebied De Braakman

Retranchement

Een vestingdorp met verdedigingswallen die nog bijna geheel intact zijn. Retranchement is een overblijfsel van de Staats-Spaanse strijd die hier tijdens de Tachtigjarige Oorlog in alle hevigheid werd gevoerd. Prins Maurits bouwde er tussen 1630 en 1640 twee forten met omwalling met bastions. Deze zijn nu voor een groot deel begroeid en volgens veel Zeeuwen is dit het mooiste natuurgebied van de provincie.

.