Zeeuwse Ankers

Michiel de Ruyter: zijn levensverhaal

Michiel de Ruyter is Nederlands bekendste zeeheld. Hij is vooral bekend geworden door zijn rol in belangrijke zeeslagen. In gevechten bleek hij te beschikken over een uitstekend strategisch inzicht. Vanwege zijn successen werd hij benoemd tot opperbevelhebber van de Nederlandse vloot.

Lees meer op ZeeuwseAnkers.nl

Vuurtoren Breskens

De vuurtoren van Breskens is de oudste nog bestaande gietijzeren vuurtoren van Nederland. Het bestaat uit een achtzijdige romp met een balustrade en een lichthuis met koepel en draailicht. De toren, officieel sectorlicht Nieuwesluis geheten, werd gebouwd in 1866-1867. Dit naar een ontwerp van de Nederlandse architect Quirinus Harder. In 2011 werd de vuurtoren buiten gebruik gesteld. Afbraak dreigde. Maar dankzij de inzet van de Stichting Vuurtoren Breskens is het rijksmonument onlangs gerenoveerd.

Lees meer op ZeeuwseAnkers.nl

Zeeuwse Ankers

Naar de overkant in de 19e eeuw

De veerdienst vanuit Vlissingen naar (Zeeuws-)Vlaanderen is naar alle waarschijnlijkheid zo oud als de stad. Tot ver in de negentiende eeuw maakte de veerdienst gebruik van roei- of zeilschepen of combinaties daarvan.

Lees meer op Zeeuwse Ankers.nl

Het verhaal van Stormvloedkering in de Oosterschelde

De stormvloedkering van de Oosterschelde het pronkstuk van de Deltawerken is en een internationaal bekend waterwerk. Vooral vóór de aanleg was het project aanleiding tot fel politiek debat en protest. Uiteindelijk werd besloten dat de waterkering geen gesloten dijk, maar een open kering zou worden. Zo bleef de Oosterschelde open; een zout en uniek natuurgebied voor Zeeland en de visserijsector werd zo behouden. De negen kilometer lange getijdendam is tevens een wegverbinding tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland en deel van de N57.

Lees meer op ZeeuwseAnkers.nl

Het verhaal van Sluis

Het enige Nederlandse stadhuis met een belfort, een Vlaamse klokkentoren, staat in Sluis. En in dit oorspronkelijk 14de-eeuwse gebouw bevindt zich de oudste klokkenist van ons land: Jantje van Sluis. Dit houten beeld, mogelijk gemaakt door ene Jacob van Hu(u)se, dat in 1424 in een van de boogvensters werd geplaatst, is een zogenoemde 'hannekin', een 'Johannetje'. Deze mechanische 'clochemans' zorgen ervoor dat elk héél en half uur de voorslag van de stadsklok weerklinkt.

Lees meer op ZeeuwseAnkers.nl

Het verhaal van de oorsprong van Vlissingen

Op een tekening uit 1550 is het dorp Vlissingen, dat al was ontstaan in de twaalfde eeuw, goed te zien. De stad Vlissingen was op dat moment ook al weer bijna 250 jaar oud en voorzien van muren, poorten en grachten. Het dorp lag net buiten de meest noordelijke poort, was omringd met watergangen en bestond uit een kerk, een paar straatjes met huizen en een kasteel. Omdat het dorp vanaf het eind van de dertiende eeuw nooit meer zou worden uitgebreid, was dit ook ongeveer het beeld in de tijd dat graaf Floris V het idee kreeg om ten zuiden van het dorp een echte stad te bouwen.

Lees meer op ZeeuwseAnkers.nl

Hoe Vlissingen aan zee kwam te liggen

Nadat Vlissingen in 1315 stadsrechten had gekregen en er in korte tijd drie havens waren gegraven aan de zuidoostkant waar de stad rechtstreeks aan de Schelde lag, kwamen er meer dan een eeuw geen uitbreidingen.

Lees meer op ZeeuwseAnkers.nl

Het verhaal van Nehalennia

Nehalennia is de belangrijkste regionale godheid die we in Zeeland kennen. Zij was een inheemse godin, van Germaanse oorsprong, en werd ook in de Romeinse tijd vereerd. Er stond een aan haar gewijde tempel bij Domburg en een ten noorden van het huidige Colijnsplaat.

Lees meer op ZeeuwseAnkers.nl

BolusHet verhaal van de Bolus

De bolus – hét streekgerecht uit Zeeland – heeft zijn wortels in Spanje en Portugal. Joden uit deze landen introduceerden het gebak aan het eind van de 16de eeuw in Zeeland. Het is hier nog altijd een veel gegeten lekkernij, maar over wat precies een goede bolus is verschillen de meningen ook binnen Zeeland.

Lees meer op ZeeuwseAnkers.nl

Het verhaal van Fort Rammekens

Op de zuidoostpunt van Walcheren ligt verscholen achter de hoge deltadijk kustfort Rammekens. Het fort werd vroeger ook wel Zeeburg genoemd. Wanneer je voor de eerste keer op deze plaats komt is de strategische ligging van fort Rammekens geheel onduidelijk: het fort ligt namelijk helemaal niet aan zee.

Lees meer op ZeeuwseAnkers.nl

Het verhaal van Slot Moermond

Het huidige slot Moermond bij Renesse is het derde kasteel dat op die plek verrees. Het is eigenlijk geen echt middeleeuws kasteel meer, eerder een samenraapsel van bouwstijlen uit verschillende perioden. Het oudste deel van het gebouw dateert uit de 16de eeuw.

Lees meer op ZeeuwseAnkers.nl

Het verhaal van Slot Haamstede

In Haamstede tegenaan de Zeepeduinen ligt het van oorsprong middeleeuwse kasteel Haamstede. Het oudste deel van het slot dateert uit de tweede helft van de 13de eeuw. De donjon die toen werd gebouwd, maakt nog steeds deel uit van het complex. 

Lees meer op ZeeuwseAnkers.nl