Geschiedenis van Noord-Beveland

De grillige geschiedenis over het ontstaan van Noord-Beveland

Oorspronkelijk bestonden veel delen van Zeeland, waaronder Noord-Beveland uit kleine eilandjes. Net als in de rest van Nederland is Noord-Beveland door de mens veroverd op de zee. Het ontstaan van Noord-Beveland kent een grillige geschiedenis van inpolderingen, stormvloeden, dijkbreuken en dijkvallen. 

Er woonden op Noord-Beveland al mensen vanaf de 11e eeuw. In die tijd werden de eerste dijken aangelegd. Men woonde vaak op hooggelegen schorren en terpen en na de eerste inpolderingen ontstonden de eerste woonkernen met bebouwing. De beruchte Felixvloed van 1532 vaagde echter alles weg. Alleen de kerktorens van Kortgene en Wissenkerke staken nog boven het water uit.

Ruim zestig jaar later werd Noord-Beveland weer deel voor deel ingepolderd, waarna eerst de dorpen Colijnsplaat en Kats en later de overige delen ontstonden.Oorspronkelijke landschapselementen zoals inlagen en boomdijken zijn nog bewaard gebleven

Tot 1960 was Noord-Beveland alleen met de boot bereikbaar. Tegenwoordig zijn er goede verbindingen met het vaste land via beroemde bouwwerken zoals de zeelandbrug en de Oosterscheldekering.

Een overzicht van de kerken en monumenten op Noord-Beveland.