Privacy statement

Welkom! Goed dat je ons privacystatement leest, dat betekent namelijk dat jij privacy net zo belangrijk vindt als wij. Wij hebben met veel aandacht dit privacystatement voor je opgesteld zodat voor jou duidelijk is wat er met je persoonsgegevens gebeurt als je onze websites www.vvvzeeland.nl of m.routes.vvvzeeland.nl bezoekt, een profiel aanmaakt of als je onze app (Zeeland App) hebt gebruikt.

Wie zijn wij (wie is de verantwoordelijke)?

VVV Zeeland
Schuitvlotstraat 32
4357 EB  Domburg
Wij zijn ingeschreven in het handelsregister onder nummer 59689897.
Wil je contact opnemen met VVV Zeeland? Dat kan door te mailen naar [email protected].

Wie ben jij (wie is de betrokkene)?

We hopen dat je dit privacystatement leest omdat je onze website gebruikt (www.vvvzeeland.nl of m.routes.vvvzeeland.nl), een profiel aanmaakt of omdat je onze app (Zeeland App) wilt installeren. Als dit het geval is, dan ben jij de betrokkene en gaat dit privacystatement over jouw persoonsgegevens. Voor het gemak spreken we hierna ook van gegevens als we het over jouw persoonsgegevens hebben.

Welke gegevens verzamelen wij?

We verzamelen op verschillende momenten gegevens. Niet alle gegevens zijn op zichzelf persoonsgegevens, maar we vinden het belangrijk dat je begrijpt welke gegevens wij als verzameling van jou kunnen hebben.

Hieronder geven we een overzicht van welke gegevens dit zijn. Als je meerdere acties tegelijk doet, bijvoorbeeld gebruik maken van de Website of Zeeland App én een profiel aanmaakt, dan verzamelen wij dus alle bij die acties genoemde gegevens.

Zo kan er bij ons in de database een compleet persoonsprofiel van jou ontstaan. Je kan er natuurlijk voor kiezen om bepaalde gegevens niet in te vullen (alleen de gegevens die we vragen op de Website en Zeeland App waar een * bij staat, zijn verplicht om in te vullen). Via je browserinstellingen of je instellingen op je mobiele toestel (bijvoorbeeld je telefoon of tablet) kun je zelf bepalen welke gegevens met ons worden gedeeld.

Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die we van je verzamelen:

Bij gebruik van de Website

 • Je IP-adres
 • De instellingen van je browser
 • Het aantal keer dat je de Website bezoekt
 • De pagina’s en onderwerpen van de Website die je bezoekt en hoe lang je deze bekijkt
 • Velden die je invult of zoekwoorden die je ingeeft
 • De likes die je geeft en bij welk onderwerp

Als je een profiel aanmaakt:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Wel of geen nieuwsbrieven ontvangen
 • De onverplichte gegevens die je invult

Als je een aankoop doet op de Website:

 • Product en de prijs
 • Datum van aankoop
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Afleveradres
 • Factuuradres
 • E-mailadres

Bij het installeren of gebruiken van de Zeeland App:

 • Pagina's die je bekijkt, en mogelijk hoe lang je deze bekijkt
 • Frequentie gebruik van app
 • Gegeven likes en bij welk onderwerp
 • Opgegeven instellingen en voorkeuren
 • Gebruik van profiel
 • Mogelijk gegevens als apparaat-id, netwerktoegang, ip-adres, cookies
 • Nadat je toestemming hebt gegeven: de locatie van je apparaat, je snelheid en je geschatte vervoersmode, geschatte contextuele informatie over de activiteit en bezienswaardigheden in de buurt van je bestemming

Als je een melding op routemeldpunt.nl invult:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer

Bij het kiezen voor- en ontvangen van de nieuwsbrief:

 • E-mailadres
 • Voornaam (niet verplicht)
 • De onderwerpen waarop je doorklikt
 • Hoe lang je bepaalde onderwerpen leest

Als je ons mailt, belt of schrijft:

 • De gegevens die je aan ons geeft

Wat doen wij met je gegevens (doeleinden en grondslagen van de verwerking)?

We verzamelen je persoonsgegevens niet zomaar. We verzamelen de gegevens om er het volgende mee te doen:

1. Verschillende functies op de Website en in de Zeeland App maken dat het nodig is om gegevens te bewaren. Denk aan het opslaan van favorieten, en het uitvoeren van bepaalde zoekopdrachten. Locatiegegevens worden, mits je toestemming geeft, gebruikt. De Zeeland App heeft verschillende functies die bij gegeven toestemming gebruik maken van je locatie:

 • De locatie van je device wordt gebruikt om de routefunctionaliteit te ondersteunen. Met de routefunctionaliteit in de Zeeland app kunnen we je aan de hand van de locatie van je device laten zien waar je bent op de route kaart. Wanneer je een route fietst en je telefoon op stand-by staat kunnen we je op de hoogte stellen van een naderend en volgend knooppunt, of een routegerelateerd verhaal in de buurt.
 • Locatiegegevens worden bij deelname aan het mobiliteitsonderzoek ‘Vervoer in Zeeland’, alleen na jouw nadrukkelijke toestemming, opgeslagen in de database een van onderzoekspartner met wie een bewerkersovereenkomst is gesloten om veilige omgang met de locatiegegevens te borgen. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt in het kader van onderzoek naar mobiliteit in Zeeland.

2. Deelname aan vervolgonderzoek. In de Zeeland App wordt aan je gevraagd of je wilt deelnemen aan een vervolgonderzoek. Dit is een vervolg op het ‘Vervoer in Zeeland’ onderzoek. Als je toestemming hebt gegeven voor deelname aan het vervolgonderzoek en je e-mailadres hebt opgegeven, dan wordt deze opgeslagen in een versleutelde databank. Aan je e-mailadres koppelen we een unieke code en je mobiliteitsdata. Je gegevens worden doorgegeven aan een onderzoekspartij, die jou benadert voor het vervolgonderzoek. Door de unieke code kan deze partij zien of je vorig jaar panellid bent geworden. Als dit zo is dan stuurt deze partij een persoonlijk profiel naar je e-mailadres.

3. Een bestelling uit de webshop van de Website te kunnen leveren
Zonder je gegevens hebben we geen flauw idee waar we je bestelling naartoe moeten sturen. De door jou ingevulde gegevens gebruiken we om de afspraken met jou na te komen.

4. Het profiel dat je wilt aanmaken en hebt aangemaakt te kunnen onderhouden
Je favorieten kun je opslaan bij je profiel, we bewaren die gegevens zodat wanneer je weer inlogt alles weer beschikbaar is. Daarnaast sturen we je als jij dat wilt ook nieuwsbrieven, hiervoor slaan we je e-mailadres en nieuwsbrief voorkeur op.

5. De melding die je maakt op routemeldpunt.nl. in behandeling te nemen. Met jouw gegevens kunnen de melding afhandelen en hierover contact met je opnemen. 

6. Analyses uit te voeren op het gebruik van de Website en de Zeeland App om meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in de toeristische sector in Zeeland. Wij maken gebruik van Google Analytics en Hotjar om het gebruik van de Website en de Zeeland App te analyseren. Hiervoor verzamelen wij onder andere ook je persoonsgegevens. Dit doen we via cookies. Hiervoor heb je je toestemming geven. Je kan dit wijzigen via de instellingen in je browser of op je mobiele toestel. Voor de analyse worden bijvoorbeeld gebruikt: de pagina's die je bekijkt en de tags die hierbij horen, velden die je invult in bijvoorbeeld de experience builder of wanneer je een hotel zoekt en zoektermen waar je op zoekt. Deze gegevens helpen ons een beeld te creëren van wat je leuk vindt of zoekt, en in analyses op hoger niveau die we periodiek maken.

De grondslagen voor het gebruik van je persoonsgegevens zijn in dit geval toestemming (voor de verwerkingen waar we toestemming hebben gevraagd en jij die hebt gegeven), uitvoering van de overeenkomst (voor de gegevens die wij nodig hebben om onze afspraak een goed functionerende app of website te leveren met jouw na te komen).

Tot slot, maken wij gebruik van Facebook Pixel om te zien hoe effectief onze advertenties zijn en om gericht te kunnen adverteren. Onder de cookie-instellingen op deze site bevindt zich de mogelijkheid om het hiermee samenhangende verzamelen van (persoons)gegevens uit te schakelen. Lees de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat zij met (persoons)gegevens doen die zij met deze code verwerken.

Heb je vragen of opmerkingen over ons gebruik van je gegevens (rechten van de betrokkene)?

Dit privacystatement gaat nog steeds over jouw gegevens. Jij hebt daarom zelf invloed op wat wij met je gegevens mogen doen. Je hebt een recht van inzage, rectificatie, wissing, beperking van ons gebruik van je gegevens, je kunt in sommige gevallen bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens en je hebt het recht op overdraagbaarheid van je gegevens.

Dit betekent dat je ons kan vragen (zie hierboven voor onze contactgegevens) welke persoonsgegevens we van je verwerken. Binnen de spelregels van de wet geven wij je hier een antwoord op. Je hebt ook een recht van correctie of verwijdering van je gegevens. Dit kan je voor een groot deel zelf beheren via je profiel en instellingen van je browser of mobiele toestel. Als wij je toestemming hebben gevraagd om gegevens van je te gebruiken, dan kan je deze toestemming altijd intrekken. Dit heeft geen invloed op het gebruik van je gegevens voor het moment van intrekking van je toestemming. Je hebt ook een recht van verzet tegen het gebruik van je gegevens voor direct marketingdoeleinden. Ook kan je vragen of wij je gegevens in een machineleesbaar en interoperabel formaat aan jou of een andere partij geven. Bijvoorbeeld omdat je je profiel wilt meenemen. We zullen dit verzoek serieus behandelen. Voor een deel kan je zelf je gegevens beheren. Bijvoorbeeld in de email waarbij je onze nieuwsbrief ontvangt, wordt de mogelijkheid geboden om zelf uw interesses te beheren en uw gegevens te wijzigen, aanvullen of verwijderen. We horen graag van je als je bepaalde rechten wilt uitoefenen. Je kan ons op de hierboven gemelde contactgegevens bereiken. Mocht je het het idee hebben dat we niet rechtmatig omgaan met je gegevens dan kun je contact met ons opnemen, of als dat niet helpt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen wij je gegevens met anderen (delen met derden en doorgifte)?

Ja, we delen je gegevens. We bieden je de Website en Zeeland App aan om te gebruiken, maar dit hebben we niet allemaal zelf ontwikkeld. Ook het beheer en de ondersteuning van deze mooie diensten doen wij niet zelf. We worden hierbij geholpen door derde partijen die daardoor automatisch, en alleen met dat doel, ook jouw gegevens verwerken. De partijen die ons hierbij helpen, werken op onze instructie. Wij hebben met deze partijen een bewerkersovereenkomst gesloten.

De Website en Zeeland App zijn gericht op de promotie van Zeeland. VVV Zeeland deelt data met Kenniscentrum Kusttoerisme en de Provincie Zeeland. Zij krijgen alleen geanonimiseerde gegevens, zodat deze partijen niet weten of kunnen achterhalen dat het jouw persoonsgegevens zijn.

We hebben al bij de doeleinden vermeld dat we nadat je toestemming hebt gegeven je gegevens ook delen met een onderzoekspartner. Je gegevens worden dan opgeslagen in hun database en we hebben met deze partij een verwerkersovereenkomst. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt in het kader van onderzoek naar mobiliteit in Zeeland.

Het is ook mogelijk dat we voor marketingactiviteiten of voor de bezorging van je aankoop een andere partij inschakelen die daarvoor je gegevens krijgt. Denk bijvoorbeeld aan een drukkerij, emailverwerkingsbedrijf of een postbezorgingsbedrijf. Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden je persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders en autoriteiten.

Persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven aan partijen in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Indien wij dit zelf rechtstreeks doen dan zullen wij de maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Zijn je gegevens veilig bij ons (beveiliging)?

We vinden de beveiliging van je persoonsgegevens belangrijk. We hebben daarom passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Dat klinkt een beetje vaag, maar het betekent dat tijdens het gebruik van het gehele platform en alle functionaliteiten er altijd sprake is van een beveiligde (SSL-) verbinding, en dat we een privacybeleid hebben waarin staat wie er wanneer bij jou gegevens kan en waarom en dat we back-ups maken van bestanden, op tijd updates installeren en antivirusprogramma’s gebruiken.

Hoe lang gebruiken we je gegevens (bewaartermijnen)?

Zo lang als jij de gegevens beschikbaar houdt voor ons. We bewaren je gegevens zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verzameld. We maken daarbij graag een paar zaken duidelijk. Als jij de Zeeland App de-installeert dan betekent dit niet dat al je gegevens bij ons weg zijn. We gaan er namelijk vanuit dat het de-installeren van de app niet automatisch betekent dat je je profiel wilt verwijderen. Als je je profiel en andere gegevens wilt verwijderen kun je een verwijderverzoek toesturen. Onze contactgegevens vind je elders op deze pagina.

Bewaartermijn mobiliteitsonderzoek Zeeland App ‘Vervoer in Zeeland’ 

VVV Zeeland zal tijdens het mobiliteitsonderzoek ‘Vervoer in Zeeland’ zelf geen mailadressen, unieke code en mobiliteitsdata verzamelen of bewaren. Dit wordt door de bij dit onderzoek betrokken partijen gedaan. Sentiance verzameld en bewaard de mobiliteitsdata enkel tijdens de looptijd van het onderzoek alvorens zij deze overdragen aan het KCKT (Kenniscentrum Kusttoerisme). Egeniq verzameld en bewaard de mailadressen en unieke code enkel tijdens de looptijd van het onderzoek alvorens zij deze overdragen aan het KCKT. Het KCKT, is zelf een verwerkingsverantwoordelijke, maar bewaard in principe de data een half jaar na het publiceren van de onderzoeksresultaten verwijderd of, indien van toepassing, na het verstrijken van een vastgelegde termijn op grond van wet- en regelgeving. Als je je gegevens van dit onderzoek eerder wilt verwijderen kun je een verwijderverzoek toesturen. Onze contactgegevens vind je elders op deze pagina.

Wijzigingen van dit privacystatement

Alles in het leven is veranderlijk. Ook ons privacystatement. Als we een fundamentele wijziging aanbrengen in dit privacystatement die van belangrijke invloed is op jouw rechten of op de toestemming die je ons hebt gegeven, dan zullen wij proberen (als dat kan) om je hier persoonlijk over te informeren. Je kan in ieder geval zien aan het kenmerk en de datum van dit privacystatement of dit ook de versie is die jij eerder hebt gelezen.

VVV Zeeland, juni 2020, versie 1.4