Natuurgebied

Schor bij Bath

Het Bathse schor is een nu binnendijks gelegen voormalig schor aan het Bathse spuikanaal. Naast het natuurgebied is een motorcrossbaan.

Het Bathse schor kenmerkt door ruigten, rietvelden, kreekresten en lage begroeiing met onder meer meidoorn. 's Zomers bepalen harig wilgenroosje, akker- en speerdistel en jacobskruiskruid het beeld. Er is een bewoonde oeverzwaluwwand. In het riet voelen rietzanger, kleine karekiet en blauwborst zich thuis; in de ruigten broeden roodborsttapuit, sprinkhaanzanger en bosrietzanger. In de kreekresten zijn het hele jaar door ganzen en eenden te vinden.

Kenmerken:

Meer zoals deze

Melissant

Slikken van Flakkee

  • natuurgebied
  • melissant
Kloetinge

Jachtsebos

  • natuurgebied
  • kloetinge
Hulst

Zoetevaart

  • natuurgebied
  • hulst