Fietsroutes

VVV Fietsroute 'Langs de boorden van de Scheldes'

Deze route (49,7 km) is binnen het project Zeeweringen van waterschap Scheldestromen samen met Rijkswaterstaat gerealiseerd. Door het openstellen en fietsvriendelijk maken van de onderhoudswegen van het waterschap zijn er veel extra kilometers buitendijkspad gerealiseerd. 

Deze buitendijkse paden, langs oevers van zowel de Ooster- als Westerschelde, zijn grotendeels opgenomen in het fietsknooppuntensysteem. Op plaatsen waar niet buitendijks gefietst mag worden door de aanwezigheid van natuurgebieden, wordt juist de binnendijkse route aantrekkelijker gemaakt.

Deze themaroute voert je over de buitendijkse fietspaden van Zuid-Beveland, door vissersdorp Yerseke en langs de vogelkijkpoort Sint Pieterspolder, het verdronken Land van Zuid- Beveland en langs de oevers van de Ooster- en Westerschelde.

Lees meer