Voorwaarden deelname Fan van Zeeland Fotowedstrijd

Algemeen

 1. De fotowedstrijd wordt georganiseerd door de stichting VVV Zeeland, gevestigd te 4357 EB Domburg, gemeente Veere, aan de Schuitvlotstraat 32, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zuid-West-Nederland te Middelburg onder nummer 59689897 en geregistreerd bij de belastingdienst onder BTW-nummer NL853605877B01.

 2. De fotowedstrijd duurt van 1 januari 2020 tot en met 30 november 2020.

 3. Deelname aan de fotowedstrijd is gratis.

 4. Door deel te nemen aan de fotowedstrijd Zeeland van VVV Zeeland aanvaarden de deelnemers deze voorwaarden. Daarnaast gaan de deelnemers ook akkoord met de voorwaarden die gelden voor het uploaden van foto’s voor de instagramcommunity via https://www.instagram.com/about/legal/terms/. Indien de deelnemers de voorwaarden niet naleven, worden zij gediskwalificeerd en van verdere deelname aan de fotowedstrijd uitgesloten. 

 5. De wedstrijd wordt niet beheerd, gesteund, geassocieerd of gesponsord door Instagram.

 6. De deelnemer neemt op eigen verantwoordelijkheid, voor eigen rekening en risico deel aan de fotowedstrijd. De deelnemer garandeert dat de door de deelnemer op het platform ingebrachte content nimmer in strijd is met de wet, en niet in strijd is met enige op de wet gebaseerde andere regelgeving.

 7. De deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij deelname aan de fotowedstrijd.

 8. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.

 9. De deelnemer dient de maker te zijn van de ingezonden foto’s, de auteursrechten ervan te bezitten en VVV Zeeland te vrijwaren van iedere aanspraak door derden, betreffende de inhoud en de vorm van de foto of foto’s. De deelnemer is geheel verantwoordelijk voor het geval de ingezonden foto of foto’s inbreuken maakt of maken op de auteursrechten, portretrechten of ander rechten van derden, en vrijwaart VVV Zeeland voor iedere mogelijk aanspraak op grond van dergelijke rechten.

 10. VVV Zeeland behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden deze actievoorwaarden van de fotowedstrijd gedurende de looptijd te wijzigen.

 11. Indien op de ingezonden foto een persoon herkenbaar in beeld wordt gebracht, zorgt de deelnemer ervoor dat deze persoon toestemming heeft gegeven voor inzending en verder gebruik van de foto, op welke wijze dan ook.

 12. Door deel te nemen aan de fotowedstrijd geeft de deelnemer VVV Zeeland het recht de ingezonden foto’s zonder enige vergoeding aan de deelnemer en vrij van rechten te publiceren en kunnen de foto’s derhalve ook voor commerciële doeleinden gebruikt worden. VVV Zeeland zal de fotograaf bij gebruik van de foto’s niet persoonlijk op de hoogte stellen. De deelnemer heeft recht op naamsvermelding bij iedere publicatie van de foto.

 13. VVV Zeeland handelt met zijn actie in overeenstemming met de voorwaarden van Gedragscode Promotionele Kansspelen van januari 2014.

 14. Op elke rechtsverhouding tussen VVV Zeeland en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. Indien conflicten ontstaan, zullen deze zo veel mogelijk buitengerechtelijk worden opgelost.

 15. Deelnemers dienen te voldoen aan bovengenoemde voorwaarden. Indien zij deze niet naleven, worden zij uitgesloten van de wedstrijd. 

 16. Voor vragen kan contact opgenomen worden met VVV Zeeland, Schuitvlotstraat 32, 4357 EB Domburg, e-mail: [email protected].