Land van Saeftinghe

Zie Zeeland in een middag

Zeeland kent vele verschillende landschapstypes. Natte natuur, bossen, duinen, polders, op de grens van land en zee is de natuur divers. Voor wie (bijna) alle verschillende types in één middag wil zien: dat kan! Dat betekent niet dat je plankgas door Zeeland hoeft. Doe ma op ‘t hemakje eej.

Zwin

Op de rand van Zeeland en Vlaanderen ligt natuurgebied het Zwin. Het gebied is rond onze jaartelling ontstaan. Schorren, slikken, duinen en strand, het ligt hier allemaal. Het Zwin ontstond bij een dijkdoorbraak in de duinen aan de Noordzeekust. De ontstane Zwingeul verzandde in de loop der eeuwen. In het mondingsgebied ligt nog zo’n 200 hectare schor. Achter de geulmonding vind je strandvlakten, die landinwaarts overgaan in schorren. Deze vormen een belangrijk broedgebied voor allerlei vogels. Het gebied is toegankelijk met een gids, maar ook je kunt er ook deels zelfstandig door. Op de paden in het duingebied kun je heerlijk wandelen. Een pauze bij een strandpaviljoen, met zicht op het Zwin, is een aanrader.

Retranchement

't Zwin

  • strand
  • retranchement
Het Zwin Cadzand

Neeltje Jans

Neeltje Jans is een typisch Zeeuws natuurgebied. Water, wind en zand komen hier samen. In het middendeel van Neeltje Jans ligt een gevarieerd duinlandschap. Je vindt er alle ontwikkelingsstadia van de duinen. Aan de Oosterscheldekant ligt een uitgestrekt slikkengebied, aan de Noordzeekant van Neeltje Jans ligt een slufter. Het natuurgebied is een rustgebied van tientallen vogelsoorten. Op de kale zandvlakten groeien planten als zeeraket en duindoorn. In de categorie zeezoogdieren is de zeehond een trouwe bezoeker van Neeltje Jans.

Vrouwenpolder, Burgh-Haamstede

Neeltje Jans

  • natuurgebied
  • vrouwenpolder
  • burgh-haamstede
Zeehonden Zeeland

Terra Maris

In de landschapstuin van Terra Maris vind je op 2,5 hectare grond veel verschillende types Zeeuws landschap terug. Terra Maris betekent letterlijk land van de zee. In een afwisselende tentoonstelling maak je hier kennis met de geschiedenis van het Zeeuwse landschap. Er worden ook excursies georganiseerd voor jong en oud. Je kunt hier op vertoon van je ZeelandPas voordelig toegang krijgen.

Oostkapelle

Terra Maris

  • museum
  • dagje uit
  • oostkapelle
Terra Maris Oostkapelle
Gerelateerde tags: