Buffalo landt op de kust van Baarland - Foto credits: Bevrijdingsmuseum Zeeland

75 Jaar vrijheid | De Slag om de Schelde

In 2019 en 2020 wordt met een aantal landelijke evenementen herdacht dat het Koninkrijk der Nederlanden 75 jaar geleden is bevrijd en dat we sindsdien in vrijheid leven. Het landelijke startschot voor de viering van 75 jaar vrijheid werd op 31 augustus 2019 gegeven op de kades van Terneuzen tijdens de herdenking van de Slag om de Schelde. 

Vlissingen Uncle Beach

Wat is de Slag om de Schelde?

De Slag om de Schelde was een belangrijke, grote militaire operatie aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. In het noorden van België en het zuidwesten van Nederland vond in 1944 één van de hevigste veldslagen in de geschiedenis van de oorlog plaats.

Militairen uit Groot-Brittannië, Canada en Polen hadden de opdracht de Westerschelde te veroveren op de Duitse bezetter. Er was dringend behoefte aan vers materieel en het duurde te lang om dit aan te voeren via de noodhaven bij Normandië. Voor de toevoer van troepen en materiaal waren de havens van Antwerpen voor de geallieerden van groot belang en noodzakelijk om Nazi-Duitsland te verslaan.

Inundatie van Middelburg - Zeeuwse Bibliotheek - Beeldbank Zeeland - vervaardiger onbekend
Inundatie van Middelburg, foto credits: Zeeuwse Bibliotheek, Beeldbank Zeeland

Bevrijding

De Slag om de Schelde duurde 85 dagen lang en was van grote betekenis voor de bevrijding van Nederland. Hitler gaf zijn soldaten de opdracht de Schelde tot de laatste man te verdedigen. Burgers, Duitse militairen en de Geallieerden kregen grote verliezen te verwerken. Op 8 november 1944 eindigde de veldslag en op 28 november 1944 legde het eerste geallieerde vrachtschip veilig aan in de haven van Antwerpen. De overwinning kwam echter met een hoge prijs. Grote delen van Zeeland lagen in puin en waren ondergelopen (inundatie van Walcheren). Voor de burgerbevolking brak een lange tijd van wederopbouw aan.

Uncle Beach Vlissingen Slag om de Schelde - Foto credits: Bevrijdingsmuseum Zeeland
Foto credits: Bevrijdingsmuseum Zeeland

Vergeten veldslag

In Nederland en in het buitenland zijn weinig mensen bekend met De Slag om de Schelde en het belang ervan voor het einde van de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog is de slag grotendeels in de vergetelheid geraakt. De herinnering aan de ‘vergeten’ veldslag wordt in verschillende Zeeuwse musea levend gehouden. Daarnaast zijn er in Zeeland tal van oorlogsmonumenten, waar jaarlijks de vele slachtoffers worden herdacht.

Meer informatie over de Slag om de Schelde

Bekijk de gebeurtenissen van de Slag om de Schelde van dag tot dag op www.deslagomdeschelde.nl

Of raadpleeg onderstaande externe bronnen voor meer achtergronden: