Geluidsfragmenten

Themaroutes

Oranjeroutes

Toen & Nu

Meer informatie over dit project vindt u op het informatiepaneel aan de Boerenweg in Zierikzee.

De ontwikkeling van de themaroute Toen & Nu en de bijbehorende mp3 geluidsfragmenten zijn mede gefinancierd met geld vanuit LIFE-nature, het subsidiefonds van de Europese Unie. Vanuit dit fonds is ook de ronddraaiende verrekijker bovenop de Plompe Toren gefinancierd.

Deze producten maakte onderdeel uit van het LIFE-project “ Restoration of Brackish Marsh for Root Vole, Waders en Terns”. Met dit project heeft grootschalig natuurherstel rond Zierikzee plaatsgevonden en is landbouwgrond (178 ha) omgevormd tot zilte binnendijkse natuur met speciale aandacht voor noordse woelmuis, steltlopers en sterns.

Eiland routes

Schouwen-Duiveland

Walcheren en Noord-Beveland

Zuid-Beveland & Tholen

Zeeuws-Vlaanderen