Nationaal Park Oosterschelde

De Oosterschelde is een rivierarm van de Schelde. Tot in de Middeleeuwen was deze rivier helemaal niet zo groot. Door verzanding, inpoldering van grond en de aanleg van dijken, heeft de Oosterschelde zijn huidige omvang bereikt. Door het getij en de aanwezigheid van zoet en zout water, leven er duizenden soorten planten, vogels en dieren in de Oosterschelde. 

Nationaal Park

Sinds 2002 is de Oosterschelde een nationaal park. Daarmee heeft de natuur een beschermde status en is de staat van de natuur als ‘zeer belangrijk’ erkend. Nationale Parken, waar ook ter wereld, zijn de mooiste en waardevolste natuurgebieden. In Nederland zijn er 20. Nationaal Park Oosterschelde is het grootste Nationaal Park van Nederland.

Oosterschelde
vogels

Vogels

De Oosterschelde is een belangrijk vogelgebied. Zomer en winter strijken hier allerlei vogels neer om te broeden, uit te rusten en te overwinteren. Bij laag water zie je de scholekster, de tureluur, wulp en lepelaar zoeken naar bodemdieren om te eten. Eenden, visdieven en aalscholvers duiken onder water voor hun voedsel. Met name in de winter komen veel soorten ganzen overwinteren in het Oosterscheldegebied, waaronder de rotgans. 

Zeehonden

Zeehonden

Een graag geziene gast in het Oosterscheldegebied is de zeehond. Met laag water kun je ze zien liggen op de zandplaten. De Roggenplaat en Vondelingsplaat zijn favoriete plekken om te zonnebaden. Er zijn twee soorten zeehonden, de ‘gewone’ zeehond en de grijze zeehond. Beiden zwemmen in de Oosterschelde rond. Je kunt ze vanaf sommige plaatsen zien, maar je kunt bijvoorbeeld. ook een zeehondensafari doen.

bruinvissen

Bruinvissen

Een ander populair zoogdier in de Oosterschelde is de bruinvis. Het is een walvissoort, een volwassen bruinvis is ongeveer 1,50 meter en weegt zo’n 55 kilo. Ze springen niet boven het water uit, waardoor ze moeilijk te zien zijn op open water. Als het water stil is, zie je de kenmerkende rugvin er bovenuit komen. Je kunt met verschillende rondvaartboten de Oosterschelde op om bruinvissen te gaan spotten.  

sepia

Sepia’s

De Oosterschelde vormt de kraamkamer voor een bijzondere inktvis: de sepia, ofwel zeekat.

De weekdieren komen in het voorjaar als het water een temperatuur heeft bereikt van ongeveer 14 graden. Ze komen naar de Oosterschelde om te paren, hun eieren af te zetten en uiteindelijk te sterven. Een vrouwtjes-sepia leeft in principe maar één jaar, een mannetje twee of drie jaar.

Duiken

Duiken

Duikers weten de Oosterschelde ook te vinden vanwege de enorme biodiversiteit onder water. Omdat de watertemperatuur kan verschillen van -2 graden Celcius in de winter tot wel 24 graden Celcius in de zomer, heeft de Oosterschelde onder water ook seizoenen. Dat maakt het een bijzonder duikwater. Vanwege de verschillende stromingen is het geen water voor beginnende duikers, je moet weten wat je doet.

Oosterscheldekering

Na de Watersnoodramp in 1953 is de Oosterschelde als onderdeel van de Deltawerken, afgesloten. Met de Oosterscheldekering kwam er een eind aan de open verbinding met zee. Omdat men bang was dat de Oosterschelde een dood water zou worden door gehele afsluiting, is voor een halfopen waterkering gekozen. Hierdoor is er nog wel eb en vloed, maar niet meer zo sterk als voor de afsluiting.

Vrouwenpolder

Oosterscheldekering

  • deltawerken
  • cultuur
  • vrouwenpolder
 Oosterscheldekering
Gerelateerde tags:

Ontdek meer van Zeeland

Toon meer