Kinderroutes

Hieronder vind je de antwoorden van de VVV kinderroutes. Hopelijk heb je veel antwoorden goed!

Speuren op de Kop van Schouwen

Vraag 1: A
Vraag 2: B
Vraag 3: A
Vraag 4: 4 torens
Vraag 5: C
Vraag 6: Zeeanemonen, Platvissen, Zeesterren, Kwallen, Schol en Tong

FIKS voor kids in Zeeuws-Vlaanderen

Vraag 1: D
Vraag 2: C

Vraag 3:
Ooit bestond Zeeland uit eilandjes die voortdurend overstroomden. Begin de 9e eeuw arriveerden de eerste bewoners. Het waren schaapherders die hun toevlucht zochten op de hoger gelegen delen: de schorren en kreekruggen. In het lager gelegen, natte gebied graasden de schapen. Pas veel later, na een aantal flinke overstromingen, werden dijken aangelegd om de zee buiten de deur te houden. Het aanleggen van dijken rondom drooggevallen stukken land wordt inpolderen genoemd. Zo zijn de polders onstaan.

Vraag 4:
Grutterswinkel = Supermarkt/buurtsuper
Barbier = Kapper
Chirurgijn = Chirurg
Herberg = Hotel/persion
Beenhouwer = Slager
Schilleboer = Vuilnisman
Schrijnwerker = Meubelmaker
Op groene voeten door de Zak

A. Ik zie, ik zie…

Noord: Hoedekenskerke en de Zak van Zuid-Beveland
Oost: Antwerpen en de koeltorens van de kerncentrale bij Doel
Zuid: De Westerschelde met aan de overkant de havenstad Terneuzen
West: De Zak van Zuid-Beveland, verder naar het westen gaat de Westerschelde over in de Noordzee.

B. Leven met het getij

Je kunt aan de boeien in de Westerschelde zien, of het eb of vloed wordt: hellen ze in de stroming richting Antwerpen (oost), dan wordt het vloed. Hellen ze naar zee (west), dan wordt het eb. Als de stroomrichting overgaat van eb naar vloed of andersom, dan is er enige tijd geen stroming en liggen de boeien rechtop.

C. Vogels in de Zak

Zie de plaatjes

D. Een dijk van een boom

Deze boom is tussen de 25 en 50 jaar oud.

E. Puzzel van polders

De Vijfzoodijk past 9 x in een grote zeedijk.

Let op, je moet de stukjes ook op de kop leggen, anders past het niet.

F. Fotolijstje

G. Op de akker

Zie de plaatjes

H. Geuren en kleuren

Zie de plaatjes

I. Op het dak

De grappige makelaar is te vinden in de tuin (rechts) naast de molen.

J. Sprekende wieken

K. Windscherm

Zie plaatje